Kursmaterialet

Kursmaterialet er delt opp i de ulike kapitlene / paragrafene arbeidsmiljøloven består av. Testen retter seg direkte mot de respektive kapitlene. Det gjør det derfor enkelt å finne riktig svar.

På neste side finner du kursmaterialet.